קטע:מצודות על דברי הימים א יז יח

מצודת דוד

"מה יוסיף" - מעתה מה יוסיף עוד לבקש לעשות כבוד עם עבדך ר"ל מעתה אין לו לשאול עוד ואמר כאחר המדבר

"ואתה" - הואיל ואתה ידעת ורחמת את עבדך לעשות לו כזאת מבלי שאלה ובקשה

מצודת ציון

"ידעת" - הוא מענין אהבה ורחמים כמו רק אתכם ידעתי (עמוס ג)