קטע:מצודות על דברי הימים א יז י

תבנית:ניווט קטעים

מצודת דוד

"ולמימים" - מוסב למקרא של מעלה לומר לא יוסיפו עוד לבלותו כאשר בראשונה וכאשר בזמן השופטים

"ואגד לך" - ומלבד זאת אגיד לך שעוד ייטיב ה' עמך ויבנה לך בית מלכות לזרעך אחריך ואם כן די לך בהטובות האלה אף אם לא תבנה בית ה'