קטע:מצודות על דברי הימים א יז ו

מצודת דוד

"בכל אשר וגו'" - בכל המקומות אשר התהלכתי וגו' וכי דברתי אל אחד מהשופטים

"אשר צויתיו לרעות את עמי וגו'" - וכאומר הנה מזה תדע שבנין הבית שמורה היא למי שיבנהו ואין כולם ראויים לה ולזה לא צויתי עליה מאז