קטע:מצודות על דברי הימים א יז א

מצודת דוד

"בביתו" - ר"ל בבית הראוי לו לפי מעלתו

"בבית הארזים" - מסוכך בתקרת ארזים

"תחת יריעות" - הוא האוהל האמור למעלה וכאומר וכי זו היא הבית הראויה לארון