קטע:מצודות על דברי הימים א יג ז

מצודת דוד

"מבית אבינדב" - כי בביתו היה הארון

"נוהגים בעגלה" - היו מנהיגים הבקר הקשורים בעגלה למושכו