קטע:מצודות על דברי הימים א יב לט

מצודת דוד

"כי הכינו" - ולכן מצאו די ספוקם

"אחיהם" - חבריהם אנשי חברון