קטע:מצודות על דברי הימים א יב כח

מצודת דוד

"נער" - אז בבואו היה עדיין נער בשנים וגבור חיל ובאו עמו בית אביו השרים