קטע:מצודות על דברי הימים א יב כז

מצודת דוד

"ויהוידע" - הוא אביו של בניהו והיה השר על בני אהרן