קטע:מצודות על דברי הימים א יב כד

מצודת דוד

"נושאי צנה" - בעת יבואו למלחמה