קטע:מצודות על דברי הימים א יב ט

מצודת דוד

"נבדלו" - מעם שאול נבדלו ללכת אל דוד אל המצודה אשר במדבר שהיה דוד נחבא שם

"אנשי צבא" - למודים לצאת בצבא מלחמה ועורכי מלחמה בצנה והוא כעין מגן

"ופני אריה פניהם" - מפחידים במראות פניהם כמו האריה

"וכצבאים" - ממהרים לרוץ כצבי הרץ מהר על ההרים להנצל מיד הציד