קטע:מצודות על דברי הימים א יב ד

מצודת דוד

"גבור בשלשים" - הוא היה הגבור בהשרים וממונה עליהם

מצודת ציון

"בשלשים" - בשרים כמו ומבחר שלישיו (שמות טו)