קטע:מצודות על דברי הימים א יב א

מצודת דוד

"עוד עצור" - בעוד שהיה נחבא מפני שאול

"והמה בגבורים" - נחשבים המה בין הגבורים עוזרי נצחון המלחמה

מצודת ציון

"עצור" - נחבא וכלוא כמו עצור בחצר המטרה (ירמיהו לג)