קטע:מצודות על דברי הימים א ט מ

מצודת דוד

"מריב בעל" - הוא מפיבושת