קטע:מצודות על דברי הימים א ט לו

מצודת דוד

"וצור וגו'" - גם המה היו בני אבי גבעון ועמו ישבו בגבעון