קטע:מצודות על דברי הימים א ט לא

מצודת דוד

"באמונה" - בקיום חזק היה ממונה על מעשה החבתים והם המנחות מעשה מחבת מעשירית האיפה הקרב בכל יום מחציתה בבוקר ומחציתה בערב והיה הוא ממונה עליו להזכיר ולזרז להיות קרב בזמנו

מצודת ציון

"החביתים" - מלשון מחבת והוא שם כלי מה