קטע:מצודות על דברי הימים א ט ל

מצודת דוד

"רוקחי וגו'" - הם היו מערבבים וכותשים את הבשמים של הקטורת

מצודת ציון

"רקחי המרקחת" - ענין ערבוב הבשמים כמו מעשה רוקח (שמות ל)