קטע:מצודות על דברי הימים א ט כט

מצודת דוד

"על הכלים" - יתר הכלים שאינם כלי העבודה והם כלי בשול וכדומה

"כלי הקדש" - שולחנות ומנורות והדומים

"ועל הסולת וגו'" - הסולת והשמן למנחות והיין לנסכים והלבונה לתת בבזיכין על מערכת לחם הפנים והבשמים לקטורת