קטע:מצודות על דברי הימים א ט יח

מצודת דוד

"ועד הנה" - ר"ל כמו שיסד דוד ושמואל את השוערים כן היה כל ימי עמידת הבית ועד הנה בבית השני

"בשער" - לעמוד ולשמור בשער אשר המלך בא בו הפונה מזרחה

"המה" - שלום וחביריו היו שוערים בשערי הר הבית שהיא מחנה לויה