פתיחת התפריט הראשי

קטע:מצודות על דברי הימים א ט יג

מצודת דוד

"ואחיהם ראשים" - ואחיהם אשר היו ראשים לבית אבותם שהיו במספר אלף וגו' גם הם ואנשיהם ישבו בירושלם ובנחמיה נאמר מספר פחות ויתכן אשר שם חשב רק אותם שהיו תחת ממשלת השרים הנזכרים שם וכאן כלל את כל הכהנים כולם

"מלאכת" - לעשות מלאכת עבודת וגו'