קטע:מצודות על דברי הימים א ט יב

מצודת דוד

"ומעשי" - הוא עמשסי האמור בנחמיה