קטע:מצודות על דברי הימים א ט יא

מצודת דוד

"ועזריה" - הוא שריה הנאמר בנחמיה

"נגד וגו'" - ממונה על בית אלהים