קטע:מצודות על דברי הימים א ט ו

מצודת דוד

"ואחיהם" - של יעואל ועשיה

"שש מאות ותשעים" - מוסב על בני שלה ועל בני זרח ומספר בני פרץ נאמר בנחמיה