מצודות על דברי הימים א טז מג


מצודת דוד

"ויסב דוד" - מאת פני אוהל הארון

"לברך את ביתו" - כדרך שבירך את העם בשם ה'