מצודות על דברי הימים א טז כב


מצודת דוד

"אל תגעו" - בהמכאוב שהביא הוא כאלו אמר אל תגעו וגו' ולאבימלך נאמר בפירוש

"במשיחי" - ר"ל בגדולי ונסיכי וכן למשיחו לכורש (ישעיהו מה)

"ובנביאי" - כי האבות היו נביאים

"אל תרעו" - אל תעשו רעה