מצודות על דברי הימים א טז יח


מצודת דוד

"לך אתן" - ולא לישמעאל ועשו עם שהמה מזרעם

"חבל" - מה שהוא עתה חבל נחלתכם

מצודת ציון

"חבל" - ענין חלק כמו מחבל בני יהודה (יהושע יט)על שם שדרך לחלוק נחלה בחבל המדה