מצודות על דברי הימים א טז יז


מצודת דוד

"ויעמידה" - הדבר ההיא העמידה ליעקב לחוק קבוע

"לישראל וגו'" - כפל הדבר במ"ש