קטע:מצודות על דברי הימים א טז ה

מצודת דוד

"ומשנהו" - השני לו

"במצלתים" - היה מקיש במצלתים להשמיע קול גדול