קטע:מצודות על דברי הימים א טו יט

מצודת דוד

"במצלתים" - ר"ל המה הקישו במצלתים של נחושת להשמיע קול גדול