קטע:מצודות על דברי הימים א טו ה

מצודת דוד

"לבני קהת" - היו הבאים אוריאל השר וחביריו