קטע:מצודות על דברי הימים א ח לט

מצודת דוד

"ובני עשק אחיו" - שהיה אחיו של אצל