קטע:מצודות על דברי הימים א ח כח

מצודת דוד

"לתולדותם ראשים" - היו לראשים לבני תולדות אבותם ועם כי אמר ראשי אבות כפל הדבר לתוספת ביאור