קטע:מצודות על דברי הימים א ח ח

מצודת דוד

"ושחרים" - גם הוא מבני בנימין ואולי נזכר הוא למעלה בשמו האחר

"בשדה מואב" - בעת שהלך לגור שם

"מן שלחו אתם וגו'" - מן שאמר עומד במקום שנים כאלו אמר מן שלחו אותם ומן חושים ומבערא נשיו והן שמות הנשים האחת שלחו אותם והשנית חושים והג' בערא ואת הוא כמו מן וכן כצאתי את העיר (שמות ט) ומשפטו מן העיר