קטע:מצודות על דברי הימים א ח ז

מצודת דוד

"ונעמן וגו'" - עתה מפרש מי ומי מהם אשר הגלום

"ואחיה" - יתכן שהוא אחות הנזכר למעלה כי קרובים הם בלשון

"הוא" - מוסב על גרא לומר כאשר הגלם הוליד את עזא וגו'