קטע:מצודות על דברי הימים א ח א

מצודת דוד

"ובנימין" - חזר להזכיר את בנימין לייחס אחריו שאול המלך

"אשבל" - למעלה חשב אחרים וכן יש הרבה שינוים בין זה לזה וכן דרך הספר מה שחיסר כאן גלה במקום אחר ואולם יש דרש בכל זה כמ"ש רז"ל לא ניתן ספר דברי הימים אלא להדרש