פתיחת התפריט הראשי

קטע:מצודות על דברי הימים א ז כח

מצודת דוד

"ואחוזתם ומושבותם" - ענינם אחד והוא כפל בשמות נרדפים וכן אדמת עפר (דנייאל יב)

"ולמזרח נערן ולמערב" - ולמזרח בית אל נערן ולמערב גזר וגו'