מצודות על דברי הימים א ז כא

תבנית:ניווט קטעים

מצודת דוד

"הנולדים בארץ" - כאומר לפי שהמה היו מילידי הארץ ההיא וידעו מוצא הארץ ומבואה לא כן בני אפרים כי נולדו בארץ אחרת ולזה התגברו עליהם בני גת ותפשום והרגום על אשר ירדו לקחת את המקנה של אנשי גת