קטע:מצודות על דברי הימים א ז יד

תבנית:ניווט קטעים

מצודת דוד

"אשריאל" - לא היה בנו ממש כי היה בן גלעד בן מכיר בן מנשה כמ"ש בתורה אבל בני בנים יקראו בנים

"אשר ילדה" - אשה הראויה מבנות ישראל

"הארמיה" - מבנות ארם