קטע:מצודות על דברי הימים א ז טו

מצודת דוד

"לחפים ולשפים" - רצה לומר אחות לחפים ולשפים

"ושם אחותו" - של כ"א מן האחים

"ושם השני" - הוא חוזר על אשריאל האמור במקרא שלפניו ור"ל שהיה שני לו לסדר הדורות כי צלפחד היה בן חפר אחיו וזכר רק את החשובים שבהם