קטע:מצודות על דברי הימים א ז ו

מצודת דוד

"בנימין" - זהו היחוס מבני בנימין