קטע:מצודות על דברי הימים א ז ב

מצודת דוד

"ראשים" - הם היו ראשים לבית אבותם

"לתולע" - לבני תולע נולדו גבורי חיל לכל תולדותם ועלו מספרם בימי דוד וגו'