קטע:מצודות על דברי הימים א ו סג

מצודת דוד

"לירדן ירחו" - לירדן הסמוך לירחו וגם כאן חסרים ערים שתים וכלולים בהמגרשים