קטע:מצודות על דברי הימים א ו מו

מצודת דוד

"הנותרים וגו'" - כי הכהנים גם המה ממשפחת מטה קהת והם כבר לקחו

"ממחצית" - להם נתנו מנחלת חצי מטה מנשה

"בגורל" - הטילו גורל מה הם הערים אשר יתנו

"ערים עשר" - עם ערי אפרים ודן הנזכרים למטה