קטע:מצודות על דברי הימים א ו יז

מצודת דוד

"משכן אוהל מועד" - זה האוהל אשר נטה לו דוד כמ"ש בשמואל ב'

"ויעמדו כמשפטם" - כאשר יבנה הבית יעמדו שם כמשפט שתקן להם דוד על עבודתם המוטל עליהם וזהו עבודת השיר