קטע:מצודות על דברי הימים א ו י

מצודת דוד

"ובני אלקנה" - הוא היה בן שאול

"ואחימות" - היה בנו של עמשי