קטע:מצודות על דברי הימים א ה ב

מצודת דוד

"כי יהודה גבר באחיו" - בדבר המלוכה גבר יהודה מכל אחיו

"ולנגיד ממנו" - ר"ל להעמיד נגיד ומלך על ישראל אמר יעקב שיהא ממנו

"והבכורה" - בדבר נחלת השבטים היא לבדה נתנה ליוסף וכאומר הנה על כי לא נשאר מה מן המעלה לראובן לזה אחרו עד כה והקדים ליהודה מפני כבוד המלוכה

"שמעיה בנו וגו'" - כל מה שחשב היה אחד בן אחד