קטע:מצודות על דברי הימים א ד מב

מצודת דוד

"ומהם" - וחוזר ומפרש מן בני שמעון

"בראשם" - המה היו הראשים להם