קטע:מצודות על דברי הימים א ד לט

מצודת דוד

"וילכו" - ולזה הלכו עד המקום שבאים בה אל גדר וגו' לבקש מקום מרעה