קטע:מצודות על דברי הימים א ד לח

מצודת דוד

"אלה הבאים בשמות" - רצה לומר אלה הנזכרים בשמותם היו נשיאים במשפחותם ובית אבותיהם התחזקו להיות עם רב ולא יכלו לשבת בהמחוז הנשאר

מצודת ציון

"פרצו" - ענין התחזקות כמו מה פרצת (בראשית ל"ח)