קטע:מצודות על דברי הימים א ד כה

מצודת דוד

"שלום בנו" - של שאול הסמוך לו ומבשם בנו של שלום וגו'