קטע:מצודות על דברי הימים א ד כד

מצודת דוד

"בני שמעון" - לפי שהיה שכן ליהודה בנחלתו לזה מיחסו אחריו וקודם ראובן